Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ศรก.1 เป็นวิทยากรลูกเสือ ให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 23 พ.ค. 2560

ศรก.1 จัดทีมวิทยากรลูกเสือให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ค. 2560 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook