Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
นิทรรศการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 28 เม.ย. 2561

28 เม.ย.61  นางสุดใจ  สุอรุณ ผอ.ศสร.1 เข้าร่วมการจัดนิทรรศการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ตามกรอบภารกิจเรื่อง "รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม" ร่วมกับ กศน.จว.สมุทรปราการ โดยมีผอ.กต.จว.สมุทรปราการ ผอ.กศน.จว.สมุทรปราการ เข้าร่วมนิทรรศการดังกล่าว     

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook