Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ศสร.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดโดย สนง.กกต.จว.นนทบุรี

วันที่ 14 ก.พ. 2562

           ศสร.1 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร และการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี โดยมี นาบกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะริช ห้องนครนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook