Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 4 คัดเลือกข้าราชการรัฐสภาเป็นข้ารชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ณ สัปปายะสภาสถาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แห่งใหม่(เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 ส.ค. 2562

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งรุ่นที่ 4 คัดเลือกข้าราชการรัฐสภาเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ สัปปายะสภาสถาน


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook