Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ศสร.1ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 24 ก.ย. 2562

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัมนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook