Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศส.ปชต. และขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 ต.ค. 2563


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook