Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง

วันที่ 12 พ.ย. 2564

กิจกรรม ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตรช่วยเหลือสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การอบรมให้ความรูั ศส.ปชต. และเครือข่ายช่วยเหลือสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกบริหารส่วนตำบล ณ โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook