Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร พัฒนาสมรรถภนะและทักษะบุคคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT

วันที่ 1 ก.พ. 2565


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook