Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
17/03/2564
สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์รัฐสภา
05/02/2564
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศส.ปชต. และขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง กรุงเทพมหานคร
14/10/2563
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศส.ปชต. และขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง จังหวัดราชบุรี
08/10/2563
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศส.ปชต. และขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง จังหวัดนนทบุรี
08/10/2563
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)จังหวัดเพชรบุรี
08/10/2563
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสมุทรสงคราม
08/10/2563
จัดนิทรรศการ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(Memorandum of Understanding : MOU)
08/10/2563
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(Memorandum of Understanding : MOU)
ศสร.1การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
02/10/2562
ศสร.1ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
24/09/2562
ศสร.1ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
24/09/2562
ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
24/09/2562
ศสร.1 ติดตามประเมินผลกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กรุงเทพมหานคร
09/08/2562
สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 4 คัดเลือกข้าราชการรัฐสภาเป็นข้ารชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ณ สัปปายะสภาสถาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แห่งใหม่(เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
09/08/2562
ศสร.๑ โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม อบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
03/07/2562
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้า แกรนด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
ศสร. ๑ โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม อบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้า แกรนด์
02/07/2562
ศสร.๑ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 4
18/06/2562
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ)
ศสร.๑ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 4 เลือกข้าราชการรัฐสภาเป็นกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
11/06/2562
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม.
ศสร.๑ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4
06/06/2562
ศสร.๑ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 เลือกสภานักเรียนโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
06/06/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook