Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ศรก.1 ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานจัดประชุมจัดตั้ง ศส.ปชอ. /ศส.ปชจ. และคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้
24/02/2560
ศรก.1 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล ศส.ปชต.เขตจอมทอง สาขา 2
23/02/2560
ศรก.1 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล ศส.ปชต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
17/02/2560
ศรก.1 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล ศส.ปชต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ .กาญจนบุรี
16/02/2560
ศรก.1 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล ศส.ปชต.ทุ่งขวาง อ.บ่อพลอย จ .กาญจนบุรี
15/02/2560
ศรก.1 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล ศส.ปชต.ด่านแม่แสลบ อ.ห้วยกระเจา จ .กาญจนบุรี
15/02/2560
ลงพื้นที่สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศส.ปชต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
26/01/2560
ลงพื้นที่สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศส.ปชต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
25/01/2560
ศรก.1 เป็นวิทยากรลูกเสือ ให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
09/01/2560
จัดนิทรรศการ สพม.
16/11/2559
เลือกตั้งนายกสามคมคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี
09/11/2559
จัดนิทรรศการในกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการ
04/11/2559
ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ณ โรงเรียนวัดกำแพง
25/08/2559
วิทยากรกระบวนการหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สำนักงานเขตบางคอแหลม
25/08/2559
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รุ่นที่ 3
25/08/2559
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รุ่นที่ 2
25/08/2559
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รุ่นที่ 1
25/08/2559
กิจกรรมสร้างวิทยากรกระบวนการตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สนง.กกต.จว.ปทุมธานี
25/08/2559
งานวันเด็กประจำปี 2558
25/08/2559
กิจกรรมสร้างวิทยากรกระบวนการตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สนง.กกต.กทม.
25/08/2559
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook