Logo
 
 

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. จัดปฐมนิเทศ พตส. รุ่นที่ 10 วันที่ 30-31 ส.ค. 62
กกต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
กกต. ติวเข้มพรรคการเมืองใช้ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562
กกต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กกต. สัมมนาบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 62
กกต. จัดสัมมนา Big Forum หนุนขับเคลื่อนพลเมืองคุณภาพ
กกต. จับมือ 11 หมู่บ้าน ต.บ้านป่า จ.สระบุรี รณรงค์หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง
“กกต.” จัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 10
กกต. จัดสัมมนาทบทวน ประเมินผลหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กกต. จัดอบรมงานการข่าวและเทคนิคการสืบสวน
กกต. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง
การเปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
กกต. จัดอบรมให้ความรู้ตัวแทนสาขาพรรคการเมือง รุ่นที่ 3 ภาคใต้
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง
กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ อันเนื่องมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
ผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ (อย่างไม่เป็นทางการ)
กรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลง
กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสดุลง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook