ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • เรื่องเด่น กกต. rss/feed
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ rss/feed
 • ข่าว สนง. กกต. rss/feed
 • ข่าวประกวดราคา rss/feed
 • วีดีโอ

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 55 "ประชุมชี้แจงแนวทางเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส."

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 54 "กกต.จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2562"

กกต ทอล์ก ตอนที่ 53 "กกต.จับฉลากแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ส.ส. , กกต.จัดเลือก ส.ว. ระดับประเทศ"

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 52 "กกต.จัดประชุมพรรคการเมือง-กกต.ร่วมเสวนาทางวิชาการ-พิธีลงนาม กกต.กับช่อง 3"

องค์ความรู้การเลือกตั้งrss/feed

ข้อมูลทั้งหมด

Poll Vote

 • ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับใด

กกต. พร้อมให้บริการข้อมูลการเลือกตั้ง แก่ภาคประชาชนทุกภาคส่วน
ด้วยหลากหลายแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่น ฉลาดรู้แอพพลิเคชั่น “ดาวเหนือ”แอพพลิเคชั่น ตาสับปะรด

บทความพิเศษrss/feed

รูปภาพข่าวการเตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติเบื้องต้นพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา แสดงให้เห็นแนวโน้มในการลงคะแนนเลือกตั้งที่อาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง จึงกล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 10 ปี

รูปภาพข่าวการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง

สรุปสภาพปัญหาการทุจริตเลือกตั้ง และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งในด้านกฎหมายและด้านบริหาร

รูปภาพข่าวใบแดง-ใบเหลือง เครื่องมือกำราบทุจริตเลือกตั้ง

17 ปีที่ผ่านมา กกต. ได้ยกร่างกฎหมายและออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง สร้างมาตรฐานการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ประกาศลั่นสนั่นเมือง “ไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบบันไดสภา” มีการแจกใบเหลืองใบแดงในการเลือกตั้งจำนวนมหาศาล

ข้อมูลทั้งหมด
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ : +66 0-2141-8888

แฟกซ์ : +66 0-2143-8510

อีเมล์ : dav@ect.go.th