ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
25 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์รับรองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หมายเลขทะเบียน ฮร 8 กรุงเทพมหานคร
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
29 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างผลิตเครื่องหมายสื่อสัญลักษณ์ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
31 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จำนวน 2 รายการ
32 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)