แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 11 ก.พ. 62) 13 กุมภาพันธ์ 2562
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 29 ม.ค. 62) 29 มกราคม 2562
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 28 ม.ค. 62) 28 มกราคม 2562
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 23 ม.ค. 62) 23 มกราคม 2562
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 22 ม.ค. 62) 22 มกราคม 2562
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 8 ม.ค. 62) 09 มกราคม 2562
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 01 มกราคม 2562
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 26 ธ.ค. 61 ฉบับที่ 2) 27 ธันวาคม 2561