แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประจำเดือนมุิถุนายน 2562) 09 กรกฎาคม 2562
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) 05 กรกฎาคม 2562
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 21 มิถุนายน 2562
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิถุนายน 2562
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 มิถุนายน 2562
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนเมษายน 2562) 23 พฤษภาคม 2562
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนมีนาคม 2562) 02 พฤษภาคม 2562
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 26 มีนาคม 2562