แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บริการทำความสะอาด สนง.กกต.) 29 พฤศจิกายน 2562
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บริการรักษาความปลอดภัย สนง.กกต.) 29 พฤศจิกายน 2562
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 พฤศจิกายน 2562
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 15 พฤศจิกายน 2562
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกันยายน 2562 - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 15 พฤศจิกายน 2562
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (P62100111201) 31 ตุลาคม 2562
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 22 ตุลาคม 2562
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (P62090056165) 27 กันยายน 2562