แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080043456) 03 กันยายน 2562
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080041051) 30 สิงหาคม 2562
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างผลิตหนังสือรวมกฎหมายฯ) 23 สิงหาคม 2562
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 21 สิงหาคม 2562
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080023100) 20 สิงหาคม 2562
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) 14 สิงหาคม 2562
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080010956) 14 สิงหาคม 2562
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080010914) 14 สิงหาคม 2562