บัตรประชาชนหมดอายุสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งได้ไหม

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


บัตรประชาชนหมดอายุสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งได้ไหม

09/11/2564 16:03:59

บัตรประชาชนหมดอายุสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งได้ไหม

+