การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทางออนไลน์

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทางออนไลน์

28/11/2564 10:00:40

สามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ที่ตัวเองมีสิทธิ์ ได้ทางช่องทางไหนได้บ้างค่ะ เนื่องจากพึ่งย้ายที่อยู่ไม่ ไม่ทราบหน่วยเลือกตั้งใหม่ที่ตัวเองมีชื่ออยู่

+