ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปปัตย์ ที่ ปชป. 60900112/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปปัตย์ ที่ ปชป. 60900112/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

17/11/2560 10:56:02

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคประชาธิปปัตย์ ที่ ปชป. 60900112/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

+