กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

01/12/2560 07:28:40

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกกฎ ระเบียบ ข้องคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอย่างไรบ้าง

+