กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

04/12/2560 09:39:54

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171130144940.pdf

+