กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

04/12/2560 09:40:41

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพท์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรคการเมือง 2560 [url]https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171130145025.pdf [/url]

+