กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพรรคการเมือง

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

04/12/2560 09:51:28

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171204094907.pdf

+