ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.11/004/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.11/004/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

13/12/2561 22:54:37

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 70/2561 (34) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 71/2561 (35) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท.11/004/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+