ตอบข้อซักถามตามหนังสือหารือของนายพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามตามหนังสือหารือของนายพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์

22/03/2562 20:32:02

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามตามหนังสือหารือของนายพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ กรณีการแจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงพาหนะในการหาเสียงเพื่อทดแทนคันเดิมที่ชำรุดเสียหาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+