ตอบข้อซักถามตามหนังสือหารือของนายพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

22/03/2562 20:32:32

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190322202341.pdf

+