ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. (ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. (ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์)

05/04/2562 17:00:21

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์) จำนวน 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

+