ตอบข้อซักถามพรรคพลังชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังชาติไทย ที่ พพชท. 280/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

06/10/2562 11:09:50

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191006110314.pdf

+