ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังประชาชาติไทย ที่ รปช.(ทบพ.)046/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังประชาชาติไทย ที่ รปช.(ทบพ.)046/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562)

14/12/2562 13:38:05

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังประชาชาติไทยเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกพรรคการเมือง และการชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง จำนวน 8 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+