ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังประชาชาติไทย ที่ รปช.(ทบพ.)046/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

14/12/2562 13:38:37

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191214133655.pdf

+