ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.63900110/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.63900110/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

27/03/2563 09:15:01

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการการชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+