ตอบข้อซักถามพรรคการเมือง กรณีขอหารือการเลื่อนจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคการเมือง กรณีขอหารือการเลื่อนจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563

28/04/2563 14:48:51

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบข้อสอบถามจากพรรคประชาชาติ เพื่อไทย เศรษฐกิจใหม่ ชาติไทยพัฒนา สังคมประชาธิปไตยไทย เพื่อแผ่นดิน อนาคตไทย พลังท้องถิ่นไท และมีหนังสือแจ้งพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง กรณีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉิน รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

+