ตอบข้อซักถามพรรคการเมือง กรณีขอหารือการเลื่อนจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

28/04/2563 14:50:55

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20200428144926.pdf

+