ข่าวประชาสัมพันธ์

กกต. จัดปฐมนิเทศ พตส. รุ่นที่ 10 วันที่ 30-31 ส.ค. 62