รายการสัมภาษณ์สดทางวิทยุ ประจำปี2560
# หัวข้อ วันที่
1 สัมภาษณ์ประเด็น การสืบสวนหรือไต่สวนภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ โดย พ.ต.ต.สมคิด ดอนดง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 15 สิงหาคม 2560
2 สัมภาษณ์ประเด็น พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ โดยนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 15 สิงหาคม 2560
3 สัมภาษณ์ประเด็น หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยนายเอกฤกษ์ พร้อมชัยอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 15 สิงหาคม 2560
4 สัมภาษณ์ประเด็น การจัดทำทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยว่าที่ร้อยตรีวันชัย ใจกุศล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 15 สิงหาคม 2560
5 สัมภาษณ์ประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 15 สิงหาคม 2560
6 สัมภาษณ์ประเด็น กิจกรรมการส่งเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน โดยนายวีระ ยี่แพร ผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 12 กรกฎาคม 2560
7 สัมภาษณ์ประเด็น การครบรอบสถาปนา 19 ปี กกต. โดยนายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 12 กรกฎาคม 2560
8 สัมภาษณ์ประเด็น ครบรอบ 11 ปี ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย โดยนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560