ประกาศ สนง.กกต.
# หัวข้อ
1 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
3 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้สดฯ
4 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มฯ
5 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ลธ.กกต. และ ตำแหน่ง ผอ.สพต.
7 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
8 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ.2560