ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดตราศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
4 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง และเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุม 501 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์สำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เลขหมาย โดยงิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อเปลี่ยนให้กับรถยนต์ส่วนกลางของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน 6 กร 3870 กรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2562
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น FAX-2950 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2562