ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหลอดไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
2 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น LJ-P2035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 5 กผ 8509 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อเปลี่ยนชื่อและทำเนียบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
6 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP Deskjet 1280 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหลอดไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (8 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2563