ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2563
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 03 ธันวาคม 2563
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์รับรองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ยี่ห้อ volkswagen หมายเลขทะเบียน ฮร8 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2563
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 03 ธันวาคม 2563
5 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด สนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (9เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธันวาคม 2563
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 02 ธันวาคม 2563
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเปลี่ยนโช๊คประตู ชั้น 5 ฝั่ง สตก.,โช๊คประตูห้องปฏิบัติงาน สกค. และเปลี่ยนกุญแจประตูห้องปฏิบัติงาน สกค.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ธันวาคม 2563
8 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother รุ่น hl-6180dw หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.0402-3-2558 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธันวาคม 2563