ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 10 กรกฎาคม 2563
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อ POWER SUPPLY สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M265 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตถุงผ้าเพื่อใช้แนะนำและประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำกล่องกระดาษไดคัท จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563
7 ประกวดราคาจ้างการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม และการผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปากกาลูกลื่นเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กรกฎาคม 2563