ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2561
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-6180DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2561
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้อผ้าต่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2561
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างย้ายเครื่องโทรศัพท์พร้อม Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2561
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan สำหรับต่อเชื่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2561
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่น M265 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่หเอ Kyocera รุ่น Ecosys fs-1120D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2561