ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง จำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กุมภาพันธ์ 2566
2 จ้างทำเอกสารการประชุม กิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลาระหว่าง สนง.กกต. กับสื่อมวลชนและเครือข่ายของสนง.กกต. จำนวน 100 ชุด 02 กุมภาพันธ์ 2566
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจ้างติดตั้งโทรศัพท์พร้อม Port Lan จำนวน 1 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กุมภาพันธ์ 2566
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสำนักงานอัตโนมัติ Office Automation กิจกรรมการบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงาน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2566
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ของสนง.กกต. จำนวน 71 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2566
6 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0402-10-2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2566
7 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ BROTHER หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0402-1-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2566
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องอบรม ห้องอำนวยการ พตส. และห้องจัดเลี้ยง ชั้น 7 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30 มกราคม 2566