ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 8 กน 9360 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการสำหรับประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 608 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2565
4 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดจานดาวเทียม ยี่ห้อ C-Band ขนาด 1.85 เมตร พร้อมอุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0212-1-2557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2565
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 8 กผ 8502 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2565
6 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับปี 2565 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,300 ลิขสิทธิ์ และสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 35 ลิขสิทธิ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิถุนายน 2565
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมหลัก การทบทวนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2565
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2565