ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2566
2 ประกาศผู้ได้รัลการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2566
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2566
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคางานจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2566
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2566
6 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP C261 DNW หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0402-11-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2566
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2566
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการสั่งซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 เส้น สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ให้กับรถยนต์รับรองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ยี่ห้อ Toyota Alphard หมายเลขทะเบียน 3 ขน 3238 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2566