ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุอุปรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อสมุดลงนาม ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และระบบไฟ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเช่าห้องอบรม Computer Lap พร้อมอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561
6 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผลิตเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561
8 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างทำแฟรชไดร์ฟ และออกแบบรูปแบบแฟลชไดร์ฟ ติดโลโก้ ข้อความ กกต.พร้อมมีข้อความ ส.ว. 2561 ความจุ 32 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2561