ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักการคลัง ลำดับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักการคลัง ลำดับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักการคลัง ลำดับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักการคลัง ลำดับที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักการคลัง ลำดับที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักการคลัง ลำดับที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565