ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล External Harddisk จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กันยายน 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสายลับ จำนวน 166 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างทำบัตรแสดงตนพร้อมกรอบบัตรและสายคล้อง จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานของกรรมการการเลือกตั้ง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาการจัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562