ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อริบบอนสี ยี่ห้อ Smart Ribbon Kit จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดลือกการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
3 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 มกราคม 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 675 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2562
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น SP C231N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2562
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2562
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสื่อสัญลักษณ์ รด.จิตอาสา (ปลอกแขน) จำนวน 27,056 ชิ้น 14 มกราคม 2562