ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าใช้บริการโดเมนเนม ect.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ 4 หนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม จำนวน 3,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบหลุยส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มทองและพานธูปเทียนแพทรงเครื่องของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 18 กันยายน 2561
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง พ.ศ.2561 ของ สนง.กกต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561