ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 15 ตุลาคม 2564
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Port Lan) สำหรับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
4 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
6 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M750 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.0402-1-2559 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งหมายเลขทะเบียน 8กข8421กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2564
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหลอดไฟ LED ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 18 วัตต์ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2564