ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2563
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 8 กน 9354 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2563
3 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจ้างติดตั้ง Outlet พร้อมเดินสาย Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2563
4 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับรถส่วนกลางและรถรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2563
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ ๗๐% ขึ้นไป จำนวน ๘๐ แกลลอน และแอลกอฮอล์ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารการอบรม กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563