ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำสำเนาเอกสารสีเข้าเล่ม จำนวน 14 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2564
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปิด port lan สำหรับเชื่อมต่อ internet จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2564
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เมษายน 2564
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เมษายน 2564
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 8กข8430 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2564
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 8กน9354 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2564
7 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2564
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2564