ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2564
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2564
4 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น FI-6130 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.0406-1-2554 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2564
5 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น FI-6130 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.0406-2-2554 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2564
6 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP Enterprice 500 Color รุ่น M551 dn หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.0402-14-2557 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2564
7 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมไมค์ชุดประชุมห้อง 704 ยี่ห้อ BOSCH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2564
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ จำนวน 2 ฉบับ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2564