ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
4 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างเช่าระบบอินเตอร์เน็ต FTTx ความเร็วไม่น้อยกว่า 200/100 Mbps. พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการข่าว ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 13 พฤษภาคม 2562
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และบัลลาสอิเลคทรอนิกส์ฟลูออเรสเซนต์ โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562
7 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สีชนิดเลเซอร์แบบ Network ยี่ห้อ HP รุ่น Enterprise 500 Color M551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2562
8 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ Canon รุ่น DR-4010C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2562