ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำแจกันดอกไม้สด ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างทำถุงผ้าสำหรับใส่เอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วและทาบบัตรเข้า-ออก พร้อมชุดกลอนล็อกบานประตู พร้อมเดินระบบไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.จำนวน 1,300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารและคู่มือการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 750 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562