ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 11 พฤศจิกายน 2562
2 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับรถส่วนกลางและรถรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2562
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562
6 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-WA8 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต FTTx (Net Revo Promotion) เลขหมายวงจร 2141J5122 ความเร็ว 150/50 Mbps. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562