ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2561
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2561
4 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2561
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2561
6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2561
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2561
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2561