ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างติดตั้ง OUTLET และเดินสาย LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ประสงค์ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อกล่องกระดาษสำหรับใส่เอกสารขนาดไม่น้อยกว่า 12*18*14 นิ้ว ลูกฟูก 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2561
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2561
6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2561
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มีนาคม 2561
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2561