ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 1000 ml ยี่ห้อ BABY CARE กลิ่น GAG (สีส้ม) จำนวน 250 แกนลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2565
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเปลี่ยนโช๊คประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2565
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงป้ายทำเนียบผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2565
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปิด port lan เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2565
5 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมถังต้มน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ ม้าลาย รุ่น ADVANCE III หมายเลขครุภัณฑ์ 0208-3-2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
6 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา 18 มกราคม 2565
7 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างทำไฟล์ต้นฉบับสื่อวิดีทัศน์ สำหรับกิจกรรมพิธีปิดการศึกษาอบรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2565
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2565