รายการสัมภาษณ์สดทางวิทยุ ประจำปี 2561
# หัวข้อ วันที่
1 การสัมภาษณ์ประเด็น การจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดย นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561
2 การสัมภาษณ์ประเด็น อำนาจการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม พ.ร.ป.กกต. ฉบับใหม่ โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561
3 การสัมภาษณ์ประเด็น อำนาจของงานสืบสวนสอบสวนที่เปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญใหม่ โดย ร้อยตำรวจเอกมนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561
4 การสัมภาษณ์ประเด็น การเตรียมความพร้อมด้านแผนงานและบุคลากรเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง โดย นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
5 การสัมภาษณ์ประเด็น การเลือกตั้ง ส.ส. (การหารือ 3 ฝ่าย) โดย น.ส.สง่า ทาทอง ผอ.ฝ่ายบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561
6 การสัมภาษณ์ประเด็น การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ภายใต้ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ใหม่ โดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 09 มีนาคม 2561
7 การสัมภาษณ์ประเด็น การจัดกิจกรรมชุมนุมเสวนา ศส.ปชต.จ.ตราด โดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 09 มีนาคม 2561
8 การสัมภาษณ์ประเด็น บทบาทของ สนง.กกต. ภายใต้กฎหมายใหม่ โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561