ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
1 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 20 กรกฎาคม 2564
2 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานธุรการ 20 กรกฎาคม 2564
3 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการพัสดุ 20 กรกฎาคม 2564
4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20 กรกฎาคม 2564
5 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 10 นักวิเทศสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2564
6 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 9 นักประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2564
7 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการการเงินและบัญชี 20 กรกฎาคม 2564
8 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 20 กรกฎาคม 2564