ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2561
2 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนไปรายงานตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 13 กันยายน 2561
3 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนไปรายงานตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) และตำแหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) เพื่อเข้ารับการบรรจุฯ 24 พฤษภาคม 2561
4 ประกาศ กกต. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 09 พฤษภาคม 2561