ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
1 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน 20 มิถุนายน 2565
2 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 22 - 23 (ลำดับสำรอง) 14 มิถุนายน 2565
3 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ ลำดับที่ 55 - 57 (ลำดับสำรอง) 14 มิถุนายน 2565
4 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ ลำดับที่ 75 (ลำดับสำรอง) 14 มิถุนายน 2565
5 การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10 มิถุนายน 2565
6 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ 10 มิถุนายน 2565
7 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 10 มิถุนายน 2565
8 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10 มิถุนายน 2565