ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน ไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) และตำหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 10 มกราคม 2562
2 ประกาศ สนง.กกต. (ศสร.1) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 09 มกราคม 2562
3 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 ธันวาคม 2561
4 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 พฤศจิกายน 2561
5 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2561
6 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนไปรายงานตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 13 กันยายน 2561
7 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนไปรายงานตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) และตำแหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) เพื่อเข้ารับการบรรจุฯ 24 พฤษภาคม 2561
8 ประกาศ กกต. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 09 พฤษภาคม 2561