ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 20 เมษายน 2563
2 ประกาศ สนง.กกต. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
3 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 31 มกราคม 2563
4 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มกราคม 2563
5 ประกาศ สนง.กกต. เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21 มกราคม 2563
6 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรีและปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2562
7 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 11 ตุลาคม 2562
8 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 11 ตุลาคม 2562