ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ สนง.กกต. เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21 มกราคม 2563
2 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรีและปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2562
3 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 11 ตุลาคม 2562
4 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 11 ตุลาคม 2562
5 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 19 กรกฎาคม 2562
6 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เฉพาะราย) 19 กรกฎาคม 2562
7 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 12 กรกฎาคม 2562
8 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) 17 พฤษภาคม 2562