ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
1 ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ปีภาษี 2559 12 กรกฎาคม 2561
2 ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ปีภาษี 2558 12 กรกฎาคม 2561
3 ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ปีภาษี 2557 12 กรกฎาคม 2561
4 ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ปีภาษี 2556 12 กรกฎาคม 2561
5 ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ปีภาษี 2555 12 กรกฎาคม 2561
6 ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ปีภาษี 2554 12 กรกฎาคม 2561
7 ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ปีภาษี 2553 12 กรกฎาคม 2561
8 ข้อมูลการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ปีภาษี 2552 12 กรกฎาคม 2561