สื่อประชาสัมพันธ์การเลือก ส.ว.
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 สปอตวิทยุ ชุด การจัดการเลือก ส.ว. กับ กกต. (จำนวน 13 ตอน) 28 พฤศจิกายน 2561
2 ภาพอินโฟกราฟิก ชุด คุณสมบัติ ส.ว. (.ai) 26 พฤศจิกายน 2561
3 ภาพอินโฟกราฟิก ชุด สมัครรับเลือก ส.ว. (.ai) 22 พฤศจิกายน 2561
4 โปสเตอร์ความรู้ ชุด สมาชิกวุฒิสภา 01 พฤศจิกายน 2561
5 รายการสัมภาษณ์วิทยุ ตอน การสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. (รายการข่าวภาคหลัก 29 สิงหาคม 2561) 08 ตุลาคม 2561
6 รายการสัมภาษณ์วิทยุ ตอน การเตรียมการจัดการเลือก ส.ว. (รายการข่าวภาคหลัก 15 สิงหาคม 2561) 08 ตุลาคม 2561
7 รายการสัมภาษณ์วิทยุ ตอน ความสำคัญของ ส.ว. (รายการข่าวภาคหลัก 1 สิงหาคม 2561) 08 ตุลาคม 2561
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 08 ตุลาคม 2561