รหัสพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
1 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จำนวน 84 พรรคการเมือง) 31 ธันวาคม 2564
2 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (จำนวน 83 พรรคการเมือง) 29 กันยายน 2564
3 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (จำนวน 70 พรรคการเมือง) 30 มิถุนายน 2564
4 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (จำนวน 70 พรรคการเมือง) 30 ธันวาคม 2563
5 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 (จำนวน 70 พรรคการเมือง) 29 ตุลาคม 2563
6 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (จำนวน 64 พรรคการเมือง) 14 กรกฎาคม 2563
7 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (จำนวน 72 พรรคการเมือง) 01 เมษายน 2563
8 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (จำนวน 84 พรรคการเมือง) 31 ธันวาคม 2562