คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 425/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 07 มิถุนายน 2564
2 รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 20 พฤษภาคม 2564
3 คำวินิจฉัยที่ 387/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขตเลือกตั้งที่ 1 19 เมษายน 2564
4 คำวินิจฉัยที่ 392/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอหนองปรือ 19 เมษายน 2564
5 คำวินิจฉัยที่ 415/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 4 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 07 เมษายน 2564
6 คำวินิจฉัยที่ 412/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง เขตเลือกตั้งที่ 4 07 เมษายน 2564
7 คำวินิจฉัยที่ 410/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 05 เมษายน 2564
8 คำวินิจฉัยที่ 401/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 05 เมษายน 2564