คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 459/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 มกราคม 2566
2 ควฉ. 1168/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายเหมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ม.50 (8) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 มกราคม 2566
3 ควฉ. 1526/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ธันวาคม 2565
4 ควฉ. 1523/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 พฤศจิกายน 2565
5 ควฉ. 1513/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 23 พฤศจิกายน 2565
6 ควฉ. 1506/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 23 พฤศจิกายน 2565
7 ควฉ. 1481/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ม.65 (1) ม.65 (2) และ ม.65 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 พฤศจิกายน 2565
8 ควฉ. 1441/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ม.65 (4) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 พฤศจิกายน 2565