คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 467/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน (ม. 50 (10) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 พฤษภาคม 2565
2 ควฉ. 436/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม. 50 (8) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 09 พฤษภาคม 2565
3 ควฉ. 435/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง (ม. 49 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 09 พฤษภาคม 2565
4 ควฉ. 410/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 02 พฤษภาคม 2565
5 ควฉ. 407/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 02 พฤษภาคม 2565
6 ควฉ. 398/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต (ม. 49 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 02 พฤษภาคม 2565
7 ควฉ. 393/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 27 เมษายน 2565
8 ควฉ. 384/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม. 50 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 เมษายน 2565