คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 1423/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม (ม.34 และ ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 ตุลาคม 2565
2 ควฉ. 1412/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ม.67 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565
3 ควฉ. 1397/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ม.65 (2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 ตุลาคม 2565
4 ควฉ. 1371/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางริ้น เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ม.62 และ ม.63 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565
5 ควฉ. 1372/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ม.62 และ ม.63 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565
6 ควฉ. 800/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 12 ตุลาคม 2565
7 ควฉ. 1348/2565 เรือง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ม.50 (10)พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 ตุลาคม 2565
8 ควฉ. 1345/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ม.65 (2) และ (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 ตุลาคม 2565