สถิติการให้บริการและแบบสำรวจความพึงพอใจ
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 สถิติการให้บริการและการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 08 กรกฎาคม 2563
2 สถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการเลือกตั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 08 กรกฎาคม 2563
3 สถิติจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย และศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤษภาคม 2563
4 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย และศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤษภาคม 2563
5 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนแรก) 26 พฤษภาคม 2563
6 สถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนแรก) 26 พฤษภาคม 2563
7 สถิติเรื่องร้องเรียนกล่าวหาพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2561 21 มิถุนายน 2562
8 รายงานการสำรวจความพึงพอใจและประเมินผลกิจกรรมโครงการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 21 มิถุนายน 2562