สถิติการให้บริการ
# หัวข้อ วันที่
1 สถิติจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย และศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤษภาคม 2563
2 สถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนแรก) 26 พฤษภาคม 2563
3 สถิติเรื่องร้องเรียนกล่าวหาพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2561 21 มิถุนายน 2562
4 สถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 21 มิถุนายน 2562
5 สถิติการให้บริการตอบข้อสอบถามของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 18 มิถุนายน 2562
6 สถิติการให้บริการและสาธิตการใช้งานเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 14 มิถุนายน 2562