ประกาศ สนง.กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 07 เมษายน 2566
2 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีบงประมาณ พ.ศ. 2566 04 มกราคม 2566
3 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2565 30 พฤษภาคม 2565
4 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีบงประมาณ พ.ศ. 2565 21 เมษายน 2565
5 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย 03 สิงหาคม 2563
6 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 25 มิถุนายน 2562
7 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 09 เมษายน 2562
8 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 18 ธันวาคม 2560