มาตราฐาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
# หัวข้อ วันที่
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 11 พฤษภาคม 2564
2 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มิถุนายน 2562
3 ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 24 มิถุนายน 2562
4 ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 24 มิถุนายน 2562
5 ขั้นตอนการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 มิถุนายน 2562
6 ขั้นตอนการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 24 มิถุนายน 2562
7 ขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมืองและการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 24 มิถุนายน 2562
8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 21 มิถุนายน 2562