การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
2 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
3 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
4 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
5 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
6 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน 2562
7 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน 2562
8 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักผู้ตรวจสอบภายใน 01 ตุลาคม 2561