รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
# หัวข้อ วันที่
1 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 22 พฤษภาคม 2563
2 สรุปข้อตรวจพบในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562 22 พฤษภาคม 2563
3 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
4 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
5 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
6 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
7 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน 2562
8 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน 2562