แผนปฏิบัติการของพรรคการเมือง ที่ได้รับเงินจัดสรรฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
# หัวข้อ วันที่
1 213 - พรรคเพื่อไทยพัฒนา 16 ตุลาคม 2562
2 212 - พรรคพลังไทยดี 16 ตุลาคม 2562
3 210 - พรรคพลังครูไทย 16 ตุลาคม 2562
4 209 - พรรคสามัญชน 16 ตุลาคม 2562
5 207 - พรรคพัฒนาประเทศไทย 16 ตุลาคม 2562
6 206 - พรรคกรีน 16 ตุลาคม 2562
7 205 - พรรคประชาไทย 16 ตุลาคม 2562
8 203 - พรรคกลาง 16 ตุลาคม 2562